© Medilac, Allround Interim Apotheker
Over Medilac

Medilac: Centrum voor al uw vragen omtrent apotheken

De continue ontwikkelingen tussen de zorgverzekeraar, de zorgautoriteit, de overheid, de apotheken en de patiënt leggen een grote druk op apotheken. Met focus op optimalisatie, kwaliteit en continuïteit ondersteunt Medilac apotheken om volgende doelen te realiseren: Kwaliteitsverbetering Verlagen kosten Verhogen efficiëntie Verlagen van ziekteverzuim Verhogen substitutiegraad Medilac beheert, begeleidt en zet nieuwe concepten binnen de farmacie. De diensten van Medilac zijn onderverdeeld in de volgende vier groepen: 1. Operationeel; invullen van (tijdelijke) behoeftes in de dagelijkse operatie van de apotheek voor de continuïteit 2. Modules; uitbesteden van specifieke diensten binnen de apotheek conform overeengekomen afspraken voor standaardisatie en efficientie 3. Projecten; definiëren en uitvoeren van projecten voor kwaliteitsverbetering 4. Bedrijfsprocessen; optimaliseren van bedrijfsprocessen en identificeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering Medilac streeft door het leveren van hoogwaardige standaard diensten naar het bereiken van vergaande efficiëntie, standaardisatie, reduceren van complexiteit, kostenbesparingen en hogere stabiliteit. Het zoveel mogelijk toepassen van standaardisatie verschaft ook een hoge mate van voorspelbaarheid en transparantie in de apotheek waardoor wijzigingen op een eenduidige manier gerealiseerd worden.
© Medilac, Allround Interim Apotheker
Over Medilac

Medilac: Centrum voor al uw

vragen omtrent apotheken

De continue ontwikkelingen tussen de zorgverzekeraar, de zorgautoriteit, de overheid, de apotheken en de patiënt leggen een grote druk op apotheken. Met focus op optimalisatie, kwaliteit en continuïteit ondersteunt Medilac apotheken om volgende doelen te realiseren: Kwaliteitsverbetering Verlagen kosten Verhogen efficiëntie Verlagen van ziekteverzuim Verhogen substitutiegraad Medilac beheert, begeleidt en zet nieuwe concepten binnen de farmacie. De diensten van Medilac zijn onderverdeeld in de volgende vier groepen: 1. Operationeel; invullen van (tijdelijke) behoeftes in de dagelijkse operatie van de apotheek voor de continuïteit 2. Modules; uitbesteden van specifieke diensten binnen de apotheek conform overeengekomen afspraken voor standaardisatie en efficientie 3. Projecten; definiëren en uitvoeren van projecten voor kwaliteitsverbetering 4. Bedrijfsprocessen; optimaliseren van bedrijfsprocessen en identificeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering Medilac streeft door het leveren van hoogwaardige standaard diensten naar het bereiken van vergaande efficiëntie, standaardisatie, reduceren van complexiteit, kostenbesparingen en hogere stabiliteit. Het zoveel mogelijk toepassen van standaardisatie verschaft ook een hoge mate van voorspelbaarheid en transparantie in de apotheek waardoor wijzigingen op een eenduidige manier gerealiseerd worden.